Poldermolen Tochmaland Kollum Home  

Eerbetoon aan Jan Kooistra in molen Tochmaland

We kennen Jan Kooistra als de Friese schilder die zijn liefde voor de natuur en het landschap vertaalde in prachtige olieverfdoeken. Maar hij bracht die liefde, en zijn vakmanschap, ook graag over op zijn leerlingen. Molenaar Tineke Popma van molen Tochmaland in Kollum was, tot zijn dood begin dit jaar, één van die vele leerlingen. Zij nam contact op met 25 andere leerlingen van Kooistra, om een gezamenlijk eerbetoon te brengen aan hun leermeester. 

Gedurende vier dagen, van 15 tot en met 18 september, zijn van in totaal 26 leerlingen elk maximaal vier werken te zien. Waar? Natuurlijk in de molen waar Popma haar twee passies verenigt, waar ze het molenaarsambacht leerde en wekelijks in de praktijk brengt, in molen Tochmaland in Kollum. 

Molen Tochmaland, uit 1893, is een poldermolen die niet alleen de Tochmapolder, maar ook een deel van Kollum droog houdt. De molen is eigendom van stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. De molenaars geven u tijdens de expositie graag uitleg over de werking en de historie van de molen. Gratis toegankelijk.

De belangstelling was overweldigend. Ruim 560 bezoekers bewonderden de schilderijen.

 

 

Tineke schildert de molen op oud molenzeil.
(Foto: Gerben Wijnia)