Tochmaland Kollum

De molen Tochmaland is een van de grootste poldermolens in Friesland. De vlucht is ongeveer 23,54 meter. Dat is de afstand van het uiteinde van de ene wiek naar het uiteinde van de tegenoverliggende wiek.
De molen heeft als functie om het overtollige water uit de polder te malen. Op de peilschaal kun je zien dat het polderpeil op 1,50 meter beneden NAP is vastgesteld. Het water wordt opgevoerd naar het Fries zomerpeil, dat is 0,50 meter onder NAP. Het polderwater moet dus een meter opgevoerd worden.
In de molen is een elektromotor geïnstalleerd die de vijzel aan kan drijven. Uiteraard kan ook op windenergie worden gemalen. De capaciteit is berekend op wel 60 kubieke meter per minuut, ofwel 1000 liter per seconde.

 

Terug

volgende pagina